8

sierpnia

OGŁOSZENIE NABORU

wtorek

11

września

NABÓR WNIOSKÓW

poniedziałek

Pieniądze z Unii na wsparcie osób wykluczonych

Sięgnij po środki unijne na wsparcie osób wykluczonych, by mogły odnaleźć się na rynku pracy.

36,5 mln złotych otrzymają samorządy i organizacje, które chcą pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do pracy albo w podjęciu terapii.

Od 8 sierpnia na stronie www.rpo.dolnyslask.pl znajdziesz ogłoszenie o naborze, a od 11 września możesz złożyć wniosek.

photo

Dzięki dotacji sfinansujesz

photo
 • zatrudnienie osoby wykluczonej
 • szkolenia i staże u pracodawców
 • utworzenie centrów i klubów integracji społecznej
 • koszty podjęcia terapii psychologicznej lub rodzinnej

Środki unijne możesz jeszcze przeznaczyć na:

 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • wyposażenie stanowiska pracy lub dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie kwalifikacji
 • sfinansowanie pobytu w zakładach leczenia uzależnień

Pomocą może zostać objęta również rodzina osoby wykluczonej. Wspierać ich będą asystenci, trenerzy pracy i wolontariusze.

photo

Kto może dostać dofinansowanie?

 • samorządy
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • lokalne grupy działania
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • PFRON
Logo Regionalny program Operacyjny
Logo Portalu Województwa Dolnoslaskiego
Logo Portalu Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego